Najdete nás na

facebooku

Blíží se konec ledna a s ním i přiznání daně z nemovitých věcí

přinášíme Vám důležité informace, abyste se nedostali do sporu s finančním úřadem. Příchod nového roku opět přináší povinnost všem, kteří v loňském roce nemovitost nabyli nebo prodali. Je tedy třeba, aby:

Ten, kdo vloni nabyl nemovitost (ať už koupí nebo darem) a je k 1. lednu 2019 zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník, podal nejpozději do čtvrtku 31. ledna přiznání k dani z nemovitých věcí.

Koho se přiznání týká

Kromě osob, které jednoduše nemovitost nabyly, musí přiznat a podat daň do konce ledna i ti, kteří v uplynulém roce svou nemovitost přestavěli nebo k ní provedli přístavbu, případně její část zbourali – pokud došlo ke změně výměry pozemku nebo se zvýšil/snížil počet nadzemních podlaží.

Pokud jste o zapsání změn do katastru žádali v roce 2018, ale zápis se uskutečnil až v roce 2019, máte na odevzdání daňového přiznání lhůtu delší. Podat ho musíte nejpozději do tří měsíců po konci měsíce, ve kterém byly změny zapsány do katastru nemovitostí.

Kde a jak přiznání podat

Daňové přiznání se podává tomu finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti daná nemovitost nachází. Pokud jste nabyli nemovitosti ve více krajích, musíte podat daňové přiznání v každém kraji samostatně.

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat třemi způsoby: osobně na příslušném územním pracovišti, poštou nebo elektronicky. Pokud vlastníte datovou schránku, je pro Vás elektronická cesta povinná.

Formulář k vyplnění přiznání naleznete zde, případně elektronický formulář zde. Ostatní potřebné informace můžete dohledat zde nebo na této stránce.

Pro další dotazy ohledně vyplnění a podání daňového přiznání Vám doporučujeme obrátit se v předstihu na finanční úřad.

Prodávající, kteří v loňském roce svou nemovitost prodali, jsou povinní tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna, aby se této daňové povinnosti zprostili. Oznámení může proběhnout při osobní návštěvě příslušného finančního úřadu nebo za pomoci písemného oznámení.

Kdy daň zaplatit

Běžným datem splatnosti daně z nemovitých věcí je každoročně poslední pracovní den v květnu. V roce 2019 vychází 31. květen na pátek. Pouze v případě, že daň bude vyšší než 5.000 Kč, můžete roční daň uhradit ve dvou stejně vysokých splátkách – a to do 31. května a následně do 30. listopadu.

Pokud daň činí méně než 30 Kč, daň se neplatí, ale daňové přiznání se stejně podává.

Pro majitelé nemovitosti, kteří jsou k této dani již přihlášeni, se nic nemění a daň zaplatí jako každý rok na základě výzvy, kterou jim zašle finanční úřad.

Máte jakýkoliv dotaz ohledně prodeje, pronájmu nebo koupě nemovitosti? Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám poradíme nebo pomůžeme k úspěšnému obchodu.

Získejte další tipy

Kontaktujte nás

Máte jakýkoliv dotaz související s Vaší nemovitostí nebo doplňující otázky k našim službám? Jednoduše vyplňte následující formulář a rádi Vám vše zodpovíme.

PEGAS REAL &
DEVELOPMENT, S.R.O.

realitní a developerské centrum

Kamenná 13
639 00 Brno

Telefon: +420 702 182 482

E-mail: info@pegasreal.cz

IČO: 28293304

DIČ: CZ28293304